Raser med speciella förmågor och svagheter finns på en egen sida.
R
eglerna för de individuella magierna finns här.

 

Magiteman

Akademiker
Aura
Exorcism
Genomskåda
Kontrollera demon
Magiskydd
Magisökning
Skingra

Demon
Aura, Hetta eller Kyla
Besudla
Förlama
Sammelsurium
Lockelse
Skräck 2
Smärta 

Demonolog
Aura
Bunden
Exorcism
Frammana demon
Kontrollera demon
Lugna
Magiskydd

Experter på att handskas med, förhandla med och kontrollera demoner. Demonologi kan användas både till goda och onda syften, men ses felaktigt som mörkermagi i vissa kulturer. Demonologer finns både i primitiva samhällen och på akademier.

Druid
Aura
Chockvåg
Förvandling
Hela
Livsåterställning
Mental attack
Mod

Helare
Aura
Glömska
Hela
Livsåterställning
Lugna
Mod
Motgift

Häxa

Döda minnen
Frammana demon
Förbannelse
Kontrollera person
Kyla
Livsuttömning
Marritt

Häxjägare

Aura
Exorcism
Genomskåda
Magisökning
Magiskydd
Skingra
Veritas

Illusionist
Förvandling
Genomskåda
Inception
Kyla
Lockelse
Magisökning
Mod
Nattskräck

Kaotiker
Besudla
Glömska
Hetta
Lockelse
Sammelsurium
Skräck 2
Uppoffring

Mara / Banshee
Besudla
Lockelse
Marritt
Nattskräck
Kyla
Skräck 2
Suggestion 1

Nekromantiker
Besudla
Döda minnen
Dödshamn eller Återuppväckelse
Förlama
Kyla
Livsuttömning
Skräck 1

Shaman
Avparalysera
Frammana demon
Hela
Kyla
Lugna
Magiskydd
Sköld

Skogsväsen (Knytt, älva, skogsrå o.s.v.)
Kyla
Genomskåda
Glömska
Lockelse
Marritt
Nattskräck
Suggestion 2

Skolmagiker
Avväpna
Genomskåda
Hetta
Magiskydd
Magisökning
Mod
Skingra

Stridsmagiker
Chockvåg 2
Frammana demon
Hetta
Magisökning
Magiskydd
Mental attack
Skingra

Väktare
Aura
Chockvåg
Lugna
Magiskydd
Mod
Skingra
Sköld
Inception

Ängel
Aura
Exorcism
Genomskåda
Mod
Skräck 1
Uppoffring
Veritas