Många riken i Neidara präglar sina egna mynt. Deras värde skiftar något men oftast så är två mynt gjorda av samma metall av jämförbart värde.

zephyriskamark

 

Zephyriska mark har präglats i hundratals år av de Välsignade Familjerna och används flitigt i Uulzvar.

1 guldmark = 5 silvermark = 50 kopparmark

 

kwarezm

Mycket av Neidaras handel passerar förr eller senare bazaarerna i Khwarezm. Mynten som präglas där kan återfinnas överallt i Neidara. Pålitligheten hos de Khwarezmiska myntpräglarna är legendarisk och myntens mönster är nästintill omöjliga att förfalska.

1 guldmynt = 5 silvermynt = 50 kopparmynt

 

 

tabarien

Tabarien präglar inga silvermynt då nästan allt silver lämnas till hovalkemisterna. Vad de gör med silvret är en välbevarad hemlighet. Tabariens kopparmynt är något renare än Khwarezmiska. Tabariska mynt cirkulerar mycket i Burgheim och Fjallbreidd då handeln mellan dessa länder är stor.

1 guldmynt = 45 kopparmynt

 

galanien

Då Livsträdets botats från sin korruption så är Galanska guldmynt åter värda något mer än Khwarezmiska.

1 guldmynt = 6 silvermynt = 60 kopparmynt

 

hogalver

Månbergens högalver präglar mynt som trots deras försök att hålla dem inom landet används mycket i Licienne och Hamland.

1 guldmynt = 6 silvermynt = 72 kopparmynt

 

kazygien

För att ha råd med kriget mot Tabarien och Hierakos så har Kazygien börjat spä ut sina kopparmynt med andra mindre värdefulla metaller. I dagsläget går det nästan tre kazygiska kopparmynt på två khwarezmiska.

 

dvargar

Alla dvärgiska mynt har mycket hög renhet. Dvärgpräglade guldmynt är värda dubbelt så mycket som khwarezmiska och silver och kopparmynten är värda ungefär ett och ett halvt khwarezmiskt. Dvärgiska mynt är något sällsynta men de finns spridda över hela Neidara.

1 guldmynt = 7 silvermynt = 70 kopparmynt

 

hierakos

Många antar felaktigt att Hierakos mynt pryds av Himlakejsaren och profetinnan Andelas ansikten. I själva verket är det den förra konungen Sylaros XII och dennes syster så som de såg ut i sin ungdom. Dessa mynt är populära och vida spridda överallt där Himlakejsarens kyrka och Hierakos arkontråd har inflytande, framförallt Tabarien och Licienne.

1 silvermynt = 12 kopparmynt

 

viratsia

I Viratsia är det ingen regent utan det viratsiska Präglargillet som intygar myntens äkthet. För ett årtionde sedan uppdagades en stor skandal då mynten spätts ut med listiga alkemiska legeringar. För att bygga upp sitt rykte igen så har Präglargillet bytt motiv på mynten och deras gultmynt har något högre renhet än khwarezmiska. Viratsia har ett stort handelsnätverk och deras nya mynt har snabbt spridits längs detta till framförallt Burgheim och Khwarezm.

1 guldmynt = 6 silvermynt = 60 kopparmynt

 

jormsgard

Kung Aldris i Jormsgård präglar bara silvermynt då de flesta mynt i landet redan anskaffats utomlands via handel eller plundring. Tio jormiska silvermynt är värda elva khwarezmiska.

 

rossia

Från Rossia kommer dessa guldmynt. De är oftast rena och deras värde motsvarar ett khwarezmiskt guldmynt.

 

nendil

Det lilla öriket Nendils mynt återfinns i alla hamnstäder och ibland även inåt land.

1 guldmynt = 5 silvermynt = 45 kopparmynt

 

kazankuni

Förvånansvärt lite handel sker mellan Neidara och Skymningskontinenten. På senaste tid har Kazankuniska mynt börjat dyka upp i fickorna hos legoknektar och hos eliten i de städer som kapitulerar istället för att motstå Kazankunis invasion av Zephyrii marker. Kazankunis guldmynt är stora och motsvarar värdet på ett helt års skörd från en bonde, eller cirka tre khwarezmiska guldmynt. Deras kopparmynt är mindre än standarden i Neidara.

1 guldmynt = 250 kopparmynt

 

Vad kostar saker?

Några exempel givna i khwarezmiska mynt, det här är ungefärliga priser och på den oreglerade marknaden i Uulzvar kan de variera kraftigt, särskilt nu när kriget har gjort att det råder brist på vissa varor och tjänster:

En fattig daglönare tjänar ett eller två kopparmynt om dagen, en hantverkare eller självägande bonde tjänar fyra-fem kopparmynt om dagen.

En enkel måltid eller en kanna öl: 1 kopparmynt

Hyrd äventyrare per dag eller uppdrag: 1 silvermynt

Hyrd äventyrare per dödsföraktande uppdrag: 1 guldmynt

 

 

Hur mycket pengar börjar din roll med?

De flesta roller får 2T6 kopparmynt i sitt kuvert som man får vid incheck. Skogsvarelser har oftast inga pengar alls. Roller med förmågan rik får T6+1 silvermynt extra.

IMG_3045

 

Exakt växlingskurs (för de som vill vill ha ett djupare ekonomiskt lajv)

växlingskurs