Oora

”Vi är Oora. Först av alla var Den gröna frun. Hon levde i skogen. Hon levde länge, länge i harmoni med naturen. Naturen älskade henne och bevarade henne. Hon gifte sig två gånger. Först med en man av människofolket, och fick många barn med honom. När han dog gifte hon om sig med en man av alvernas släkte. De fick också många barn. När Den gröna frun låg för döden bönföll han träden om att ta henne till sig så att han kunde fortsätta att nå hennes ande. Träden älskade Den gröna frun och gjorde alven till viljes. Den gröna frun lever vidare genom träden, genom skogen och genom marken. Den som älskar naturen och tar till sig naturen kan känna och ibland också se henne eller höra henne. Vi älskar alla vår skog där vi lever, och vi alla älskar den gröna frun. Vi är Oora.”

Oora-folket lever i skogarna i Zephyrii marker. Folket är nomadiskt och lever utspritt, men håller sig gärna nära bergen om de får välja. De lever utspridda i olika stammar och familjer, men samlas ibland när de blir kallade runt sin drottning, alltid på olika platser. Oora är fredliga med Zephyriska mått mätt på så sätt att de inte startar konflikter med andra. Folket har dock en viss respekt med sig eftersom de är extremt kunniga om gifter. Plockare och kokare har hög status bland Oora. Plockare är de som plockar växter som kokarna sedan tillverkar gifter av. I övrigt arbetar Oora med det som behövs göras för att överleva i ett hårt liv i skogen. Det har blivit svårare att överleva som nomad och vissa Oora börjar söka sig ut och söka arbete på annat håll. Det sägs att Oora har alvblod i ådrorna och de bär gärna pilbåge. Vissa Oora säger sig ha mer alvblod i ådrorna än andra. Det går olika rykten om vad som egentligen händer om man träffas av en Oora-pil, men övriga Zephyrier som känner till Oora är i vart fall överens om att det bör undvikas om det går. Oora håller sig helst för sig själva, men till varje marknad på Uulvzar skickas någon eller några grupper ut för att sälja gifter och köpa annat som drottningen och familjerna behöver.

Oora ser i huvudsak ut som människor, men i många familjer har man något mer spetsiga öron än människor. Vissa anser att de förutom att vara släkt med alverna även kan vara släkt med halvlängdsmännen. Oora tycker i vart fall mycket om att äta och kan till skillnad från alverna ofta vara lite runda. De är ändå förhållandevis snabba och har förmågan att hålla sig undan om de vill. De klär sig i enkla kläder, i naturnära färger men gärna med gröna inslag för att hylla Den Gröna Frun. Oora målar också ofta ansiktet med gröna färger, eller binder gröna band i håret. Barnen får göra som de vill, men ofta härmar barnen förstås de vuxna och målar ansiktet. Oora-folket gör oftast inte mycket väsen av sig men är vänliga och nyfikna till sin natur, även om de kan uppfattas som tystlåtna. Undantaget är Ooras schamaner och helare som kan vara MYCKET utåtagerande och underliga. Antagligen på grund av den mycket stora mängd gifter som de sätter i sig, frivilligt eller eftersom någon annan vill experimentera på dem. Ooras schamaner anses också ha förmågan att i viss mån kunna svara på frågor och förutsäga framtiden genom att försätta sig i trans och kontakta andevärlden.

Den gröna frun

Hon anses kunna visa sig ibland för schamanerna när de är i trans, och förmedlar kontakten med förfäderna. Oora tror att hon är ”urmoder” till folket och hon är ingen egentlig ”gudinna”. Den gröna frun står för vishet och kraft och genom kontakt med henne får man en närmare kontakt med förfäderna, naturen och sitt eget innersta. Oora har inga religiösa ceremonier eller symboler annat än att bära grönt i kläder och på kroppen. Det finns inte heller några präster utan de som har bäst kontakt med Frun är schamanerna. Om en Oora är ledsen och bekymrad beger man sig ut i naturen och ber till Frun om råd. Även de som inte är schamaner är fria att be till Frun på vilket sätt man vill. (Ofta involverar detta diverse svampar.) Alla Oora har sitt eget sätt att beskriva Frun och sin kontakt med henne och det är därför svårt för utomstående att riktigt förstå förhållandet mellan folket och Frun.