Nedan följer offlajv-reglerna för sporten Hjälteblod.

Spelet utförs på en 30 steg lång plan med en Grop i var ände. Målet är att få Hundskallen i motståndarnas Grop. Varje lag har fem spelare på planen varav fyra Kämpar och en Löpare. Endast Löparen får bära Hundskallen. Kämparna får endast förflytta den med sina Vapen. En match består av tre ronder. En rond varar tills att 100 stenar har träffat Gonggongen.

När en spelare blir träffad av ett Vapen så sätter denne ett knä i marken i tre Stenar och kan sedan återgå till spelet(Detta är för att simulera den skada en spelare har tagit vid en träff. Inlajv existerar alltså inte denna räkning. Under denna tid kan man också med fördel spela skadad men får inte påverka spelet).  Om två Löpare rör varandra så får båda lämna planen i tre Stenar. Om den som blir träffad bär Hundskallen skall denna omedelbart släppas.
Att använda magiska förmågor på spelplan är inte tillåtet(inlajv) och någon som gör det brukar snabbt möta en uppretad och beväpnad publik, oftast redan under matchen.

En rond börjar med Skallen i mitten av planen och varje lag bakom sin respektive grop. Ett föremål kastas upp i luften och när det nån marken så kan båda lagen börja röra på sig. Denna procedur upprepas efter varje gång det ena laget har tagit poäng.
Utrustning
Hundskalle – Objektet som spelet är centrerat kring. Får bäras av Löparen och flyttas med hjälp av Kämparnas Vapen(Kämpar som rör skallen med kroppen medvetet lämnar planen till nästa rond). Endast Löparen kan ta poäng till sitt lag, så även om skallen befinner sig i gropen så måste Löparen röra vid den.
Löparen får också kasta skallen. Om den träffar en annan Spelare(Löpare eller Kämpe) i torson så räknas detta som en träff av ett Vapen. Träffar i lemmar räknas ej.
Gropen – Varje sida har en de ska skydda. Att placera Hundskallen i motståndarens Grop ger poäng, men endast om löparen rör vid den samtidigt.
Vapen – Latexvapen i träimitation bärs av Kämparna(Löparen får ej bära Vapen). Dessa får användas för att nedgöra anda Kämpar eller Löparen. Kroppskontakt ska inte förekomma.Följande Vapen är tillåtna och maximalt två kämpar i varje lag får bära samma Vapen:
Stav – Max längd 155cm
Två batonger – Max längd 80cm
Batong och skyddsärm – Handsken får täcka från fingerspetsar till hals på ena armen och används för att skydda sig. Träffar på skyddsärmen räknas inte.
Batongen får max vara 80 cm lång.
Kedja – Ett max 3m långt rep, max 1 tum tjockt, mjukt med vadderingar i ändarna. Endast träff av vaddering räknas som träff.
Skydd – Mjuka skydd för knän, armbågar, huvud och händer är tillåtna. Mjuka eller hårda skydd för tänder, hals och skrev är tillåtna. Med mjuka skydd menas t.ex. tyg, vadderat tyg, skinn och icke-härdat läder. Med hårda skydd menas ben, metall, härdat läder och plast(i fallet tandskydd).
Gonggong- En gonggong och hundra Stenar används för att mäta längden på en Rond. Det går tre Ronder på en Match. En person har som ansvar att kasta sten mot Gongongen. En sten ska träffa gonggongen c:a varje-varannan sekund.

Arrangemanget kommer att ha åtta batonger och fyra stavar att låna ut, alltså 4 batonger och 2 stavar per lag samt en hundskalle. Ni kan med fördel ordna egen utrustning och är ni intresserade av att ha en Kedja i laget så är det upp till er att bygga en sådan.

Det finns en hel del inlajvfusk i form av droger, elixir o.s.v. att tillgå. Om det ser ut som att någon fuskar på planen så förutsätt helt enkelt att de fuskar inlajv. Offlajvfusk undanbedes.

Reglerna som de ser ut för en spelare i lajvvärlden, alltså inlajv, återfinns här.

Anmälan till årets turnering i Hjälteblod sker här.

En inlajv bakgrund till sporten finns här.