Uulzvar är platsen där Den blinde Väktarens spegel (2016) och Spiraltornets fall (2015) utspelade sig. Detta är även platsen för Projekt Lazarus lajv 2018.

Uulzvar är en sedan länge välkänd handelsplats i kanten på Zephyrii marker. (Se karta)
Den ligger vid ett vägskäl mellan flertalet viktiga handelsrutter från och till Jormsgård, Hamland, Månbergen, Licienne men även mer avlägsna platser som Khwarezm och Kazankuni.
Då både handelsrutterna och platsen träffas hårt av vinterstormar så har ingen större fast bosättning ännu växt upp där men under de snöfria månaderna är där alltid mycket liv och rörelse. Marknaden är känd för att dra till sig värdefulla föremål av alla de slag och drar därför till sig all slags lyxsökare. Men områdena kring platsen är farliga och ociviliserade och därför finns också goda möjligheter för den som söker anställning som karavanvakt och liknande.

Nedan följer en kort redogörelse kring vad som har hänt i Uulzvar sedan förra lajvet och hur Uulzvar ser ut idag, samt en lista på grupper eller koncept som sökes till lajvet.

Uulzvar

För drygt två år sedan var Uulzvar en del av den kazankuniska imperiet och en ovanligt hård vinter har slagit hel Zephyrii marker hårt. Missnöjet med det Kazankuniska styret pyrde dock i Uulzvar, trots stödet med mat de fick under den svåra vintern. Ledaren för rebellerna, samt Uulzvars ståthållare, Tranan avrättades på hjälteblodsängen inför en chockad och förfärad publik. Hon lämnade efter sig ledarskapet för rebellerna och all makt hon hade till Lydia, hennes närmaste vän. Det Kazankuni inte hade räknade med var att Tranan skulle bli en martyr i de fria folkens kamp mot Kazankunis förtryck och ännu en spik i kistan för deras erövringståg.

Kazankuni miste också en av sina viktigaste hållhakar på Uulzvar. Sommarens ande, vilken hemlös irrat kring på andeplanet, återfördes till det fysiska planet och besatte Sol, en fenix från Kaosbiblioteket, vilket kallade sommaren åter. Samtidigt förstördes och De Fem Vindarnas Herre, den artefakt Kazankunis magiker använt för att framkalla en artificiell sommar i Uulzvar.

Samtidigt har det blossat upp ett inbördeskrig i Kazankuni, då det nu finns en konkurrent till den kejserliga tronen. Detta har lett till att trupper har dragits tillbaka för att tjäna i inbördeskriget. Ett kazankuniskt inflytande kvarstår dock i Uulzvar då den nya ståthållaren, Arashi, är av kazankunisk härkomst. Var hennes lojalitet står är dock ännu oklart.

Uulzvar idag är just nu fritt men

Marknaden

Allsköns försäljare från världens alla hörn kommer hit för att köpa och sälja sina varor eller smida gemensamma planer inför framtiden. Allt går att köpa här för den som har tillräckligt med pengar.
(Försäljare av alla de slag, marknadsstånd, handelshus o.s.v. sökes, kontakta oss på kontakt@projektlazarus.se)

Auktionen & Lönnkrogen

Många färdas till Uulzvar för att delta i auktionerna där de värdefullaste föremålen säljs. I år hålls auktionerna på den nyöppnade krogen Gröna Glöden och både mäktiga handelshus och skumma hälare är ivriga att se vad som kommer ropas ut.

Arenan

Zehpyrii marker och i områdena kring dem  så spelas ständigt ett spel som kallas Hjälteblod. Årligen hålls en turnering för de mest framgångsrika lagen vid Arenan på Uulzvar.
(Ansvariga för Arenan och Hjälteblod samt spelare sökes, kontakta oss på kontakt@projektlazarus.se)

Värdshus- och utskänkningstält

Vart än folk beger sig så behöver de mat och dryck, och ofta även husrum. Och eftersom det finns stora rikedomar att göra sig i Uulzvar så finns det även möjlighet att sko sig på dem som gör dem.
Detta gör att marknaden ständigt är full med olika former av dessa etablissemang, både av det finare och det smutsigare slaget.
(Olika försäljare av mat och dryck eller rent av sovplatser sökes, kontakta oss på kontakt@projektlazarus.se)

 

Sjuktält

Marknaden är en plats ”befolkad” av blandade äventyrare och busar som ligger i ett ingenmansland på den kända världens gräns. Därmed ser staden en hel del skadade passera genom sina portar. De hamnar vanligtvis i något sjuktält där de tas väl omhand. För en summa pengar. Eller kanske inte så väl alls.
(Ansvariga för ett in-sjuktält sökes, kontakta oss på kontakt@projektlazarus.se)

Bank/Penningväxlare

En plats där många rika köpmän och handelsresande passerar är naturligtvis en plats där pengar måste kunna lånas och sättas undan. Då valuta från Neidaras alla hörn byts i Uulzvar så finns det många som vill växla till mynt de känner igen.
(Ansvariga för bank sökes, kontakta oss på kontakt@projektlazarus.se)

Post

Med all genomströmning av folk längst färdlederna är detta också en optimal plats att få sin post vidarebefordrad till avlägsna platser.
(Ansvariga för ett postväsen sökes, kontakta oss på kontakt@projektlazarus.se)