Nochtlaca är en republik som är en federation av stadsstater. En stark och folkvald centralmakt sköter det politiska styret medan expertråd på upp till trettio personer sköter olika områden såsom krig, juridik, magi, kultur, ekonomi, jordbruk och ingenjörskonst. Stadsstaterna som Nochtlaca består av heter Altepeuh (huvudstaden/vår stad), Xochicuzcatl (Blomsterstaden) och Teocuitlatl (Guldstaden).

Aktuellt

Nochtlaca ligger långt från Skymningskontinenten och var därför aldrig hotat av Kazankunis invasion av Neidara. De senaste två åren har landet dock lidit svårt under torka och flodernas översvämningar har endast orsakar förödelse. Inom landet har man förgäves sökt förklaringen på dessa fenomen för att försöka stoppa dem innan befolkningen svälter eller oordning uppstår.

Rykten

Det sägs att man i Nochtlaca utför människooffer för att blidka alla sina gudar.

Sedvänjor och kultur

Nochtlaca har en stark militär och allmän värnplikt. Alla, oavsett härkomst, blir utbildade inom militären under ungdomsåren innan de går vidare till det som sedan ska bli deras yrken. I militären lär sig alla läsa, skriva och räkna utöver den militära träningen. Militären är väldigt viktig och det är endast den ena (Altepeuh) av de tre stadsstaterna som tar emot besök utifrån, där är också huvuddelen av militären stationerad. Detta är för att uppvisa en stark militär utåt och på så sett avskräcka från invasion.

Alla utbildas till det yrke de ska inneha och de bästa sitter i de olika expertråden. Utöver expertråden finns också akademier av filosofpoeter som utbildas från unga år, redan innan den militära träningen. Poesi, prosa och berättartradition är väldigt viktigt och för att kunna nå höga positioner inom prästerskapet läggs vikt vid utantillkunnande av de religiösa texterna och myterna.

I Nochtlaca äter man ytterst lite kött eftersom odlingen blir effektivare av att använda marken till grödor. Det kött man äter kommer ofta från jakt i skogen/djungeln, på stäpperna eller i öknen. Det äts också fisk från floden. Nochtlactier håller även tamdjur, främst getter och får för mjölk och ull till tyg, hästar och dromedarer är vanliga hos handelsresande och många familjer har hundar som vakter och katter som musjägare och sällskap.

En Nochtlactier skulle tycka att det vore mycket underligt med en vuxen människa som inte kan läsa och skriva på något av skriftspråken, eftersom detta är en självklar del av varje nochtlactiers utbildning.

Religion

I Nochtlaca är religionen viktig. Det finns gudar för nästan alla aspekter av livet och samhället och de alla kan behöva blidkas. Men viktigast att hålla sig väl med är flodguden, vädergudarna och gudinnan över krig och kärlek. Prästerna och prästinnorna är viktiga och anses besitta magiska krafter. Många av gudarna har kopplingar till djur, som då anses kunna användas av guden som ett fönster ut i världen.

Mönster, bilder, symboler och föremål som kan knytas till gudarna bär Nochtlactier gärna på sig men eftersom inget, framförallt inte djuren med koppling till gudar dödas i onödan är det ovanligt att personer utanför prästerskapet bär päls eller skinn från djuret i fråga. Fjädrar är något vanligare eftersom fåglar ofta tappar sina fjädrar.

De viktigaste gudarna är:

Tecuani – gudinnan över skogen, odling och guld. Avbildas som en leopard eller i mänsklig form med leopardmantel.

Tecuixin – guden över floden, vatten, död och återfödelse. Avbildas androgynt i mänsklig form, symboliseras av alligatorn.

Mazatl – gudinnan över rättvisa, kärlek och krig. Avbildas i krigssammanhang som en kvinna med obisidiansvärd på ryggen av en hjort.

Cochotl – den huvudsakliga väderguden. Guden över sol, monsun och stormar. Avbildas som en papegoja, ibland med mänskliga armar under vingarna, som flyger över himlavalvet och tar solen med sig.

Cuauhtli – handel, städer och vetenskap. Avbildas ofta som en människa med örnvingar eller som en örn med världen eller Nochtlaca under vingarna.

Utseende

Inom murarna hemma i Nochtlaca använder dess invånare lätta men mycket rikt smyckade kläder. Hettan kan vara oerhörd och luftfuktigheten skyhög i landet. Höftskynken och lättare överdelar med detaljer i både guld, siden och ädla stenar är vanligt. De flesta har en enklare uppsättning kläder som används vid kroppsarbete.

Vid resor är de desto mer klädda. Den första etappen vid resor från Nochtlaca går genom öken och därför består kläderna, som man kan se Nochtlactier i utanför landet, mycket av lager på lager.

Pösiga byxor med stövlar till är populärt. Många använder höftskynket ovanpå byxorna men drar ofta ner på utsmyckningarna när de är utomlands. Fjädrar, guld eller ädelstenar som symboliserar olika gudar brukar alltid finnas med. På resor brukar Nochtlactier använda enklare rockar som ytterplagg och ses ofta i olika huvudbonader som skrudar eller turbaner. Slöjor är vanligt; de skyddar bra från både sol och sandstormar.

Jordfärger är ovanligt, istället uppskattas starka färger eller intressanta mönster. Utsmyckningar kan komma i form av smycken, bälten, målade eller broderade detaljer, fjäderdetaljer eller liknande.

Vapnen som används är underliga modeller av dolkar, huggare, svärd av mer österländsk modell eller obisidiansvärd. De som bär obisidiansvärd gör det med stolthet då det är ett av gudarna välsignat vapen.

Politik

Nochtlacas befolkning är negativt inställd till monarki och enväldsstyren. Detta eftersom republiken uppstod genom folkuppror mot den dåvarande envåldshärskaren, kallad Majskungen, när denne kontrollerade matdistributionen för hårt. Det var över hundra år sedan, men det är en viktig den av Nochtlacas historia.

Geografi

Nochtlaca ligger i floddeltat i skuggan av Röda bergen. I den västra av de tre floderna finns en konstgjord damm skapad av Nochtlacas ingenjörer. Där finns konstruerade flytande odlingar som härbergerar de viktiga odlingarna av basföda som majs och bönor och annat som choklad och tobak. Deltat och floderna översvämmar oregelbundet.

På Röda bergens sluttningar ligger Nochtlacas guldgruvor, den enda metallen förutom koppar som går att utvinna ur landets egna jord. Även vissa ädelstenar, halvädelstenar och obsidian kan brytas i bergen.

Att spela en rollperson från Nochtlaca

Ett land med denna höga grad av utveckling och effektivitet har inte kommit dit utan att offra något. Man ser inte ner på den som är svagare men människor som inte har en naturlig fallenhet för något och därmed en plats i samhället brukar inte bli så långvariga. När de fått sin chans i militären och fått prova på olika utbildningar brukar det alltid finnas en gud som behöver blidkas om de inte visat sig ha fallenhet för något.

Det är ett fantastiskt land att leva i, utan stora sociala skillnader och där ingen svälter. Men samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det inte är guld och gröna skogar.

Typiska namn på rollpersoner från Nochtlaca

Ahuiliztli, Atl, Coyotl, Eztli, Ichtaca, Ixtli, Mahuizoh, Meztli, Monania, Nelli, Nochtli, Ollin, Patli, Teoxihuitl, Tlexictli, Toltecatl, Xipil, Yaotl, Yayauhqui, Yolotli