Ute i Skimrande havet ligger ögruppen Nendil. Alver befolkade dessa öar för längesedan men idag är de mer knutna till havet än till skogen. Här bor nu även flera andra raser och blandraser men deras gemensamma nämnare är att de alla är sjöfolk. Handelsresande hävdar de att de är, men många anser att det är ett annat ord för piratverksamhet.

Aktuellt

Nendil har varit relativt opåverkat av händelserna i norra Neidara de senaste åren, eftersom öarna ligger långt från både Kairoona och Kazankuni. De senaste årens inbördeskrig har inneburit att stora mängder gods har transporterats utan tillräcklig eskort även på Skimrande havet, vilket har gynnat vissa gillen. Många fartyg har därför skickats till Viratsiska bukten för att både göra affärer av både laglig och tvivelaktig natur.

Historik

För oräkneliga generationer sedan började alviska upptäcktsresande från Neidara lägga ankar vid de sydöstliga öarnas skyddade bukter och laguner. Man provianterade och handlade med lokalbefolkningen inför ännu längre färder mot Skymningscitadellet och bortom. Med tiden upprättade alverna permanenta hamnar och bostäder på öarna, som blev en självklar mellanlandning vid längre färder. Sedan kom den Eviga natten till Neidara och alla kontakter med småöarna i öster upphörde.

När det åter igen blev fred i Neidara återupptog man kontakter med öarna. Alverna där hade under generationerna som förflutit utvecklats åt ett eget och besynnerligt håll. Medan Neidaras alvers själar är kopplade till févärlden hade öarnas alver istället knutits till det Stormgröna hovet, havsmoderns domän.

Öarnas alver benämndes ”nendili” av sina fränder, ”de som älskar havet”, och namnet kom så småningom att användas även om öarna.

Sedvänjor och kultur

Kulturen på Nendil är en blandning av element från världens alla hörn. Det religiösa livet tenderar att vara viktigare bland de boende i mindre byar och landsbygd än i de större städerna.

Nendili, öarnas alver, är som alver är mest: Högfärdiga, uråldriga och outgrundliga, ofta med ett visst mått livsleda och dekadens. De har format Tenuvalondës granitklippor till enorma trappor, platåer och torn på vilka de konstruerat sina typiska vitmålade, smäckra bostäder. De har ett djupt band till havet och stora delar av deras kultur handlar om att utforska och fånga känslan av oceanernas grönblå oändlighet. Havsalverna är Nendils fåtaligaste kulturella grupp, men deras ålder, makt och rikedom gör ändå att de har ett mycket stort inflytande över öarnas kulturella och politiska klimat.

Bocati kallas människor och halvalver med ursprung från hela världen. De flesta med arv från nendili, Khwarezm, Viratsia och Hierakos men uppblandade med lokala stammar. De är ättlingar till pirater, handelsresande, upptäckare, straffångar, slavar, stamkrigare, fiskare, alvfurstar och politiska dissidenter. På Nendils öar har de smält samman till en besynnerlig blandkultur som bevarat de bästa och sämsta dragen från sina ursprungskällor. Deras mångfacetterade kulturella påbrå har skapat en dynamisk och oförutsägbar statsbildning. De har tack vare detta gett upphov till vissa nymodigheter som fått spridning över Neidaras vagga, däribland solglasögon och fjäderdriven mekanik. Bocatis övriga kultur är också ett ständigt kaos av influenser från hela världen och kreativ upptäckarlust.

Manguwa är den äldsta nu levande kulturen på Nendil. När de kom till öarna vet ingen men de antas ha bebott dem sedan landet kom upp ur havet. Enligt en populär teori kom de ursprungligen från Nochtlaca. De skulle säkert kallas för primitiva av de flesta folk på Neidara men i deras kultur finns många högstående inslag som förvånat dem som haft förutfattade meningar. Manguwa har en komplicerad animistisk religion med ett stort och mäktigt prästerskap, de bygger vackra katamaraner med imponerande prestanda, deras rom och cigarrer är kända bland konnässörer världen över och de bygger imponerande stenfort och -tempel utan murbruk. På senare tid har manguwa kommit att låna in allt fler kulturelement från sina grannar men de håller allt jämt fast vid sina mest grundläggande kulturuttryck. Manguwa har fulländat sina fisketekniker för såväl träsk och kust som ocean. Fisket kompletteras av ett småskaligt men effektivt jordbruk i utdikade träskmarker. Manguwa har ett rikt samhällsliv med djup respekt och stort fokus på dans, teater, sång, poesi och andlig förkovran. Historieberättare, mambos (präster/prästinnor) och andra kulturpersoner åtnjuter största respekt i samhället.

Rakh tozha är ett samlingsnamn för de svartblod som lever på Nendil. Precis som de andra folken på öarna har de ett starkt band till haven och olyckliga sjöfarare kan träffa på dem så långt norrut som Ormhavet.

Religion

Nendil saknar statsreligion. Eftersom öriket till stor del befolkas av olika sjöfararfolk som har kontakter med hela världen så är det religiösa livet i öriket en synkretisk blandning av kulturyttringar från hela världen. De allra flesta gudomar och andra andeväsen som vördas i Nendil tenderar dock att ha en stark anknytning till havet.

Överlag har alverna på öarna mer naturinriktade och andliga trosuppfattningar medan människorna i mycket högre grad har en gudstro som är mer riktad mot enskilda gudar. Halvalverna, som har kommit att bli ganska vanliga på öarna, brukar ofta ha delar från båda sina folk alternativt inriktat mot den tro de växt upp med.

Folket i Nendil är väldigt öppna för andra religioner, men anser dock alltid att havet är av stor vikt.

Utseende

Havsalverna tycker om överdådiga dräkter, med dyra och exklusiva tyger inköpta från hela världen. Tygerna får gärna vara ihopvävda med trådar och utsmyckningar i ädelmetall. Nendili älskar färger som påminner om havet, himlen och känslan man får av en tjutande storm och fiskmåsars skränande. De är också mycket förtjusta i tatueringar och kroppsmålningar, gärna i mönster som hämtat inspiration från nautiska teman som tång, maneter, koraller och vågor. Vanliga plagg bland nendilis sjöfarare är västar, toppiga hattar, stövlar med snabel, bolos, höga handskar och mycket korta mantlar.

Bocatis blandar hejvilt turbaner, kjolar, näbbstövlar, lackerade rustningsdetaljer i trä, demonmasker, benlindor och hajskinnshandskar.

Manguwa klär sig till vardags i praktiska och ganska minimalistiska kläder, med höftskynken och olika läderplagg. Krigare, ledare och mambos och vanligt folk i ovanliga situationer har dock en rik och fantasifull dräktkultur. Det finns en förtjusning i fjäderplymer, ansiktsmålningar som föreställer dödskallar och demoner, blankpolerade metaller som brons och guld, huvudbonader köpta av nendili, reptilskinn, broderade rockar och tyger vävda av grova grässlag.

Politik

Nendil är ett löst sammansatt rike bestående av olika inflytelserika gillen och lokala rådförsamlingar. När nendili anlände till öarna möttes de av råbarkade svartblod och iskalla huvudjägare. Idag har de olika kulturerna blandats ihop och också fått sällskap av en större mängd mänskliga lycksökare från Khwarezm, Viratsia och Hierakos.

Rikets översta makthavande enhet är riksrådet, som består av representanter från de åtta största gillena och råden. En gång om året träffas rådet för att diskutera frågor som är viktiga för öarna i det lilla riket. Tidigare, när befolkningen på dessa öar främst bestod av alver, samlades rådet ungefär var sjunde år. Men sedan människor från främst andra öar i de närliggande örikena har flyttat till Nendil så har rådslagen blivit förlagda till varje år.

Geografi

Nendil består av tre stora öar, som var och en räknas som en politiska enhet, tre medelstora öar, som tillsammans utgör provinsen Djanua Wakana, samt ett otal mindre öar.

Aboyun är den sydligaste och minsta av de tre öarna är. Ön bebos primärt av kannibaler, pirater, orcher och krigiska stammar. Ön har med rätta dåligt rykte och besöks primärt av sjöfarare med mindre hederliga arbetssätt. Dess största stad är pirathamnen Morn Falas, och Morn Falas handelsgille (illa dold piratverksamhet) är ett av Nendils åtta styrande råd.

Tenuvalondë är den största och nordligaste ön. Det var hit nendili först kom i sina gråa skepp. Det finns fortfarande en stor alvisk population. Den största stad är Sávëavanda. Magikerakademin Tindomorandur och Korallhovet, öalvernas styrande skikt, har båda representanter i riksrådet.

Ulumba är den västligaste av Nendils öar, ursprungligen bebodd av en ras synnerligen obehagliga människoätande pysslingar. Dessa förjagades dock av tidiga bosättare. Idag bebos ön primärt av människor. Ulumbas huvudstad heter Norn Sar, dess statsråd är en av de åtta grupper som har en representant i riksrådet.

Djanua Wakana består av de tre mindre öarna, Dogon, Kulu-kulu och Orogbo. Den har flertalet medelstora fiskebyar varigenom man har regelbunden kontakt med melusiner, tritoner och träskdryader. Öbornas mystiska prästerskap, Houngan mambo, är en havskult med inslag av animism, förfadersdyrkan och nekromanti. Det stora templets överste Mambo ingår i riksrådet.