Den lilla ögruppen väster om Kazankuni var förr isolerad men Kazankunis erövringatåg öppnade gränserna även för dem. Detta rike tror på jämlikhet och upphöjdhet. Alla är välkomna och man har väldigt lite problem med våld eller brottslighet. Det finns ingen stark religion på Satori, men elementen är viktiga, och de flesta tillhör en orden.

Aktuellt

Under Kazankunis expansion och invasion av Neidara syntes ovanligt många satorier ute i världen. Sedan inbördeskriget bröt ut och imperiet föll samman har de dragit sig tillbaka till öarna. Det kommer inte så mycket nyheter från landet och inte många vet vad som faktiskt händer där.

Rykten

Det sägs att Satori var delaktig i eller till och med orsakade Kazankunis fall. Det går ett rykte i västerländerna om att pilen som träffade kejsarinnan tillhörde en av ordnarna; deras kännetecken kunde synas på tjugo meters avstånd. Tidigare har det lilla öriket fått hållas och få har ifrågasatt deras syften men de senaste åren har inte satorier åtnjutit samma respekt som tidigare, speciellt inte i Zephyrii marker som invaderades av Kazankuni och som har plågats av balansivrare efter det.

Historik

Landet Satori bildades efter att öborna förklarade sig självständiga ifrån imperiet Kazakuni, långt innan den senaste expansionen. Satori klargjorde helt enkelt att de inte hade något intresse av att vara en del av ett land som påstår sig dyrka sin Gudomliga Kejsare. När Shinjitsus första Daymio (ledare för en order i Satori) nådde sin upplysning i Sanning insåg han att ett land som följer en ”Gudomlig” kejsare är bundet att dränka sig själv i sin egen tro. Shinjitsus förste Daymio bestämde sig för att gå i exil till en obebodd ögrupp utanför Kazakunis kust tillsammans med de Shinjitsumunkarna som var vid hans sida. Där började han bygga ett samhälle som skulle styras av de mest upplysta av varelser som bodde där. Han välkomnade öppet alla raser – ingen var förbjuden. Idag är det ingen som vet varför Kazankuni accepterade exilen men det ryktas att munkarna hade någon viktig hållhake på den dåvarande kejsaren eller att de utövade någon form av magisk kontroll.

Sedvänjor och kultur

Satoris samhälle skiljer sig ganska starkt från de flesta andra samhällena i Neidara och på Skymningskontinenten. Det finns inga klasser på Satori, åtminstone inte i de bemärkelsen att någon är rik och någon annan är fattig. De enda som skulle kunna klassas som fattiga eller rika är de som är fattiga eller rika inom sin upplysthet i sin order. Rikedomar och makt är någonting som inte har ett starkt grepp över befolkningen på Satori. Det förekommer extremt sällan dispyter om vem som bestämmer eller vem som ska leda de olika ordrarna.

Livet på Satori styrs av vilken order man tillhör.

Hiranaordern söker upplysning inom sig själva. De söker sig så långt in i sitt eget medvetande och sin egen existens som möjligt för att hitta svaren de söker. Deuppfattas väldigt ofta som inåtvända och tysta personer, vilket inte är så konstigt. Orderns tempel står på en av de små öarna utanför Satori och ingen vet egentligen hur ön eller templet ser ut, förutom Hiranaordern förstås.

Kinkouordern söker upplysning om balansen i universum. De har blivit en form av väktare för att universums balans ska ligga rätt, oavsett vad moral och etik säger. Kinkouordern möter mycket kritik från utlänningar. De påstås leka med världens balans och vara rent av ondskefulla. Men enligt Satoris shogun och Kinkous egna daymio så är detta inte fallet. De läser blott av balansen och håller den jämn, oavsett kostnad.

Shojinordern söker upplysning inom spirituell helning. Denna order söker att hela sin egen insida och söka svaren på varför någonting blir skadat eller helt förstört; varför världen kretsar kring att allting, någon gång, ska dö. De kraftfullaste helarna i Satori kommer ifrån just Shojinordern. Dessa är högt respekterade och möts ofta med glädje och vördnad när de reser runt på Satori.

Shinjitsuordern är den äldsta odern. De var deras förste daymio som grundade Satori. Många av de ordrarna som finns idag härstammar på ett eller ett annat sätt ifrån shinjitsuordern. Orderns medlemmar i sig söker upplysning inom sanning. De söker den ultimata sanningen och svaren på livets alla gåtor.

Väldigt lite förutom dessa fundamentala saker är kända om de olika ordrarna. Man vet vad de söker upplysning inom men utöver det så finns det väldigt lite kunskap och insyn i dem. De som har försökt få insyn i ordrarna har blivit blankt nekade och om inte den varningen var nog så har de avvisats med våld. Även om detta är någonting som Satoris ordnar drar sig för att använda så betyder det inte att de inte kan försvara sig mer än väl.

Kulturen på Satori skiljer sig inte mycket från den kazakuniska kulturen. De har väldigt lika byggnader och arkitektur, lika målningar och lika skulpturer. De som skiljer dem mest är samhällets uppbyggnad och deras olika högtider. Satoris ordnar är väldigt fokuserade och hängivna till att finna sin upplysning så det finns inte mycket tid för festligheter. De gånger det hålls fester är det i tid med olika högtider. Antingen är det högtider för hela landet eller högtider inom de olika ordnarna. Även om det endast är en högtid för en specifik order så är alla ordnarna inbjudna och det blir ofta magnifika och storslagna fester och firanden.

Musiken ifrån Satori består av olika blåsinstrument, det är en hel del olika varianter av flöjter och okarinor. De kommer i alla storlekar och har en hel del olika och väldigt distinkta ljud. En del av instrumenten påstås ha djup kontakt med andevärlden och särskilt kinkouordern använder dessa instrument för att ta kontakt med andarna.

En av de största högtiderna på Satori är sanningens natt. Denna högtid firas de år då månen blir mörklagd under en natt. Då månen står mitt på himlen och lyser i all sin glans för att sedan helt plötsligt bli mörk, som om skuggad av någonting. Det är under denna högtid som shinjitsuordern mediterar som djupast över vad sanningen om universum är. Det är även under denna högtid som shinjitsus daymio uttalar de visdomsord som så ofta har väglett många av Satoris invånare, oavsett order. Efter att denna meditation är slutförd så hålls det en fest i Sanningens namn, där allt kan erkännas och man firar att allting faktiskt är sant. Att vi finns, att vi lever och att sanningen alltid kommer fram.

Religion

Det finns väldigt mycket men samtidigt lite att säga om religion på Satori. Det finns ingen egentlig religion, utan tron består snarare av de olika ordrarnas tro och sökande. Alla ordrar söker efter upplysning inom olika områden av universum. Allt från Sanning till Mörker och från Vatten till Eld. Då Satori bildades som en fristad för de som ville söka den högsta upplysningen inom sin order så har de ordnar som gått i exil till Satori blomstrat.

Magi är någonting som är väldigt vanligt inom ordnarna. Det är inte alls ovanligt att se användandet av magi inom ordnarnas olika meditationer och övningar. Men att se magin användas till triviala och ”barnsliga” syften är väldigt ovanligt och bemöts ofta med utskällningar och straff.

En av de saker som skiljer Satori från de andra länderna är även deras syn på de olika magityperna. Satori har ingen fördom mot någon av alla världens magiska varelser och magier. De är alla välkomna på Satori att söka sin upplysning i någon av ordrarna. De olika ordnarna har dock ofta en dragning åt någon av de olika magityperna. Shojinordern drar till exempel oftast till sig helare och druider som söker upplysning inom just det som shojin gör: Spirituell helning. Kinkouordern drar ofta till sig nekromantiker och andetalare. Att kunna tala med andar från dåtid, nutid, och kanske framtid, är någonting som kinkouordern ser som någonting mycket användbart i sitt bevarande av balansen.

Utseende

Klädseln hos Satoris invånare är mycket lik den hos Kazakunis invånare. Den består ofta av väldigt långa och lediga kläder till vardags. Kimonos och Hakkamaliknande byxor är vanligt. Flera av ordrarna utövar även olika typer av kampsporter och därefter blir kläderna mer åtsittande och framförallt mer praktiska.

Föremålen är också diversifierade beroende på vilken order man tillhör. De olika ordnarna har olika föremål som utmärker dem och ger dem ett kännetecken. Det kan vara alltifrån utsmyckningar till faktiska praktiska föremål såsom svärd, speciella pilar, en viss typ av stav eller liknande.

Utseendet på folket från Satori är väldigt spritt. Då landet välkomnar alla raser oavsett historia och tillhörighet så finns det ingenting som egentligen kan definiera hur en satorier ser ut. Det enda de har gemensamt är att håret ofta är antingen rakat eller uppsatt i väldigt praktiska, men vackra, uppsättningar.

Politik

Grundprincipen på Satori är att den mest upplyste styr, i ett råd med de andra högst upplysta ur de olika ordrarna.

Valet av ledare för landet och för de olika ordnarna har ingen tidsbestämmelse. Den mest upplyste inom en viss order leder den ordern tills dess att han eller hon avlider eller någon mer upplyst framträder. Samma regler gäller för att utse landets ledare, som innehar titeln shogun. Trots att detta anses vara ovanligt och ohållbart av många andra länder så har Satori ytterst sällan stött på problem med styrelseskicket. Detta kan ha att göra med att landet befolkas av varelser som söker upplysning inom något område av universums oändliga väv, inte inom bråk och konflikt.

Satoris lagsystem är uppbyggt likt de andra ländernas: Den åtalade ställs för rätta inför en samling domare som efter överläggning ska bestämma dennes öde. Domarrådet på Satori består av de olika ordnarnas daymios och den nuvarande shogun, som är ledare för hela Satori. Då brottsligheten i landet är så låg är det sällan någon åtalas. Det löses oftast med avtal om avbetalning eller ersättning mellan de två drabbade parterna.

Någon organiserad militärmakt på Satori finns inte. De har aldrig legat i krig med någon av de andra länderna. De håller sig ofta väldigt neutrala när omvärlden ligger i dispyter. De förhandlingar som sker med omvärlden görs ofta genom kinkouorderns daymio. Då denne är den mest upplyste inom balans så låts ofta den förhandla och lägga fram förslag på vilken åtgärd Satori ska ta denna gång för att världens balans ska hållas. Svaret är dock ofta desamma: Världen är tillräckligt mycket i balans, Satori kommer inte behöva ingripa. De få gånger världens balans har legat fel har det sällan varit hela Satori som har varit inblandat i någon form av aktion, utan snarare endast kinkouordern med godkännande från Satoris sittande shogun.

Geografi

Landet Satori formas av en liten ögrupp som ligger utanför imperiet Kazakuni. Landet består till större del utav den större ön Kusatani, Gräsdalen. Ön består, som namnet tyder på, till större delar av höga berg och djupa dalar. Ön beskrivs av utlänningar som en ö där bergen är kuster till hav av böljande gräs. Den största staden på Kusatani är Ouyama. Ouyama är staden där ”Det Upplysta Rådet” samlas för sina rådslag. Det agerar även som någon form av huvudstad för landet. Staden Ouyama är även hem till landets största och äldsta tempel som tillhör Shinjitsu Ordern. Staden i övrigt är en geografiskt sätt stor stad, men väldigt glesbygd. Den är full av välorganiserade och vackra trädgårdar och små sjöar och porlande bäckar som slingrar sig fram genom staden.

I övrigt består landet av en del mindre öar som är helt eller till största del är obebodda. Många av dessa öar är outforskade utav dem som inte lever eller kommer därifrån och så vill de som bor på öarna ha det.