Hierakos, födelseplatsen för Himlakejsarens kyrka, är ett gammalt och rikt land. Klimatet är behagligt varmt, de mosaikprydda städerna stora och välförsvarade, pilgrimsfärder och handel ger goda inkomster och de seder och bruk som lades fast när kyrkan för tusen år sedan befriade riket från mörkeralvernas ok står fast än idag. Ändå står inte allt rätt till. På tronen sitter en barnkonung, Salyros XIII, tillsatt efter en palatsintrig där en uppslitande konflikt om tronen stod mellan hans far och hans faster. Jorden har alltid varit karg och mager men nu bönderna klagar över att jordägarna och riddarna roffar åt sig allt mer och tvingar dem att svälta. I ett mindre strikt land hade upproret redan varit ett faktum, men i Hierakos knyter man än så länge näven i fickan.

Aktuellt

Så länge någon kan minnas har det funnits grund för konflikter mellan de trogna länderna i östra delen av Neidaras vagga och det barbariska Rossia. När den odöde konungen som marscherade söderut från Kairoona för fem år sedan plötsligt vände vid Viratsia stod den väldiga hierakiska armén mönstrad. För att undvika en stadskupp valde kung Salyros XIII att vända blickarna utåt och inledde ett fälttåg mot Rossia tillsammans med Tabarien. Sedan dess pågår ett korståg och folket i Hierakos börjar känna effekterna av ett par års torka under det hårda skattetrycket.

Många hieraker har valt att frivilligt delta i korståget mot Himlakejsarens fiender men bland de övre klasserna så är detta inte valbart, utan något som krävs av dem. Hela landet befinner sig därför i full beredskap och officiellt krig har förklarats mot Rossia.

Sedvänjor och kultur

Tvärtemot vad man kan tro är inte hierakerna en skara religiösa fanatiker. Deras religion är en självklar del av deras liv men de är vana vid lärostrider och spetsfundiga teologiska diskussioner. Till exempel skulle en tabarisk eller burgheimsk lärd som färdas till Hierakos säkert förundras över att en vanlig gatuförsäljare eller hamnsjåare kan föra en filosofisk diskussion om det himmelska mandatets natur eller den exakta betydelsen av ordet ”förlåtelse” på ett vis som i deras hemländer endast sker på universitetet.

Hieraker sätter sig inte gärna upp mot auktoriteter, utan anser att dessa har sin makt genom Himlakejsaren. Däremot finns det en stor vidskepelse knuten till idén om det himmelska mandatet, där naturkatastrofer och dåliga händelser för landet tolkas som att Himlakejsaren har tagit sin hand från den sittande kungen. Många uppror har börjat med ett katastrofalt vulkanutbrott, en missväxt eller en översvämning. I nuläget har det åter varit torka i två år och korståget mot Rossia verkar inte gå regentens väg. Många börjar därför spekulera i att kung Salyros XIII skulle vara ovärdig tronen.

Många hieraker är negativa till världen utanför rikets gränser. De ser Hierakos som civilisationens krona och rättfärdighetens högborg, utanför finns det enbart obildade tölpar och kaosdyrkande barbarer. Just varelser som associeras med Kaos är något oerhört skrämmande för hieraker, vilket gör att det finns en vidskeplig rädsla för Kyniréerna, de öar söder om Hierakos som befolkas av fauner, nymfer och andra skogsfolk. Hierakos har annars ganska få icke-mänskliga varelser, så dessa betraktas med en kombination av skepsis och nyfikenhet. Undantaget är Alaborios, en bygd befolkad av skogsalver som har konverterat till Himlakejsarens Kyrka.

Religion

I Hierakos finns enbart en tillåten religion: Himlakejsarens Kyrka, rikets räddare undan mörkeralverna och den grund på vilken statsmakten vilar. Kung Salyros XIII har bland sina många titlar också ”Kyrkans försvarare” och kyrkans Arkontråd, den högsta beslutande makten inom religionen, har sitt säte i Hierakos huvudstad Diavera. Kyrkan genomsyrar också hela samhället, från Arkontrådet ner till minsta bydiakon. Irrläror såsom Kaosdyrkan eller de Renas kätteri är mycket sällsynta. Däremot förekommer som brukligt en viss förfadersdyrkan bland folket. Denna är dock sammanblandad med Himlakejsarens lära; på en avliden förfaders dödsdag köper man ”helgonmynt”, små guld-, silver- eller kopparmynt med religiösa motiv som man offrar till den dödes skyddshelgon.

Utseende

Folket i Hierakos uppskattar långa, draperade kläder,som gärna ska vara broderade med olika mönster. Vid hovet bärs fruktansvärt opraktiska kreationer med långa släp och rikliga mängder guldsmycken, medan vanligt folk så klart har mer praktiska kläder. Hierakos är ett varmt land, vilket innebär att de flesta bönder nöjer sig med en knälång särk, ett par sandaler och en flätad bredbrättad solhatt av något slag. Långt utsläppt hår och skägg som inte är ansade att följa haklinjen bärs nästan aldrig av andra än eremiter, heliga män och kvinnor som i välsignad ensamhet ägnar sitt liv åt Himlakejsaren. Däremot är olika former av sminkning vanligt vid hovet för såväl män som kvinnor.

Politik

Hiearkos är fullkomligt överfullt av intriger och det kan verka som att den minsta fiskaren har sin egen politiska agenda. I andra länder sägs det att detta är ett särdrag hos hieraker – och att man i sin tur aldrig ska lita på en leende hieraker.

Amargita, den sittande konungens faster, blev utmanövrerad i palatsintrigerna men dödades inte. Hon fick istället ögonen utstuckna och fängslades på ett kloster. Likafullt har hon fortfarande sina agenter runtom i riket, ständigt på jakt efter sätt att återta makten och utsätta den unge kung Salyros för samma behandling som hans far utsatte henne för. Det sägs att hon rent utav letar efter uppbackning i främmande land för att främja sin sak.

Targela, en kringvandrande mystiker, har samlat en mindre personkult omkring sig med sina mirakulösa profetiska förmågor. Kungen har uppmärksammat honom och har visat stor fascination för hans begåvning. Salyros har till och med velat göra honom till sin rådgivare, men har hela tiden hindrats av arkontrådet. När korståget mot Rossia lanserades passade dock Salyros på att göra Targela till storvisi. Många, framför allt bönder, ser Targela som en stor religiös förnyare, medan adeln och arkontrådet snarare betraktar honom som en charlatan.

Geografi

Hiearkos har ett varmt klimat men får uthärda perioder av torka och den mycket fattiga jorden gör att landsbygdsbefolkningen får slita hårt med att producera livsmedel. Havet är dock aldrig långt borta och det förser befolkningen med allt man kan behöva. Landskapet är bergigt med många djupa raviner och långa vikar in i landet. Det finns många stora städer med breda vägar och akvedukter mellan sig. Hierakos är ett mycket civiliserat land och betraktas av många som ett av de mest avancerade samhällsbyggena i Neidaras vagga.

Hierakos gör formellt anspråk på kyniréerna, den ögrupp som ligger söder om fastlandet. Men eftersom öarna är befolkade av allsköns naturvarelser så är landets närvaro där minimal.

Typiska namn på rollpersoner från Hierakos

Apion, Batzas, Callistus, Cyra, Firmina, Francio, Gallus, Leon, Megaris, Narses, Nereida, Phocas, Rhode, Severa, Sidonia, Syagira, Tamara, Tzittas, Varazes, Xanthippe