Här har vi samlat reglerna för Lazarus lajv. Alla regler finns på den här sidan eller länkat från den här sidan. Se även de specifika reglerna under de här sidorna:

Kontroll av vapen och rustningar

Regler för sporten Hjälteblod

Regler kring magi, alkemi, droger och fällor

Regler om förmågor till din roll

Achievement points

Viktigast av allt att tänka på innan du dyker in i resten av informationen om regler är att de är till för att vi alla ska kunna leka tillsammans och ha skoj. Så, med en 100%-ig risk för för att säga något alla andra säger: DEN VIKTIGASTE REGELN ÄR ATT HA SKOJ OCH GÖRA DET ROLIGT FÖR ANDRA.

På vår Youtubekanal finns ett antal videor som förklarar olika regler.

Vid sidan av de regler som finns här på hemsidan så följer vi naturligtvis även Svea Rikes Lag.

Och minns du inte någon regel när det inträffar är det inte hela världen, någon kommer säkerligen att hjälpa dig. Det är dock ditt ansvar som deltagare att ha läst och förstått reglerna och att hålla dig uppdaterad med eventuella ändringar som sker fram till lajvstart.

Det är obligatoriskt att läsa det praktiska utskicket då detta kan innehålla uppdateringar av reglerna och ska ses som ett regeldokument.

Allmänt

IN och OFF
Video och bild
Trygghet och säkerhet
Projekt Lazarus alkoholpolicy
Ingen tält-/husfrid
Stöld
Bytesruna
Mynt och valuta
Djur
Snittning
Knock
Eld
Skrift
Språk
Att ta fångar

Strid

Allmänt om strid
Generellt om vapen
Närstrid och närstridsvapen
Avståndsvapen
Krutvapen
Strid i mörker
Sköld
Stridssystem, KP och Stridsvana
Att läka KP
Döden

Magi, alkemi och droger

Allmänt om magi
Ritualer
Magiska skriftrullar
Anmäla sig som magiker
Magiska föremål
Gifter, örter och droger
Alkemi/alkemist

Allmänt

IN och OFF
Detta är uttryck som används för att signalera om något är i lajvets fantasivärld (IN) eller utanför (OFF). Försök att hålla er i er karaktär så mycket som möjligt. Känner ni er tvungna att ta en paus så ta er avsides där ni inte hörs och prata av er. Att inte störa andras illusion är en bra grundregel.

Om något akut händer “på riktigt” eller OFF så ropar ni HOLD eller SKARP SKADA så att folk uppmärksammar det och hjälper till. Är detta fallet så var inte rädd att bryta karaktären. Samma sak om ni hamnar i en IN-situation ni inte alls kan hantera och känner olust inför.

Om ni av någon anledning skulle behöva röra er och er karaktär egentligen inte rör sig så håller ni en knuten näve på huvudet och rör er så snabbt och tyst som möjligt dit ni ska. Detta får naturligtvis inte utnyttjas för att få IN-fördelar men kan till exempel behöva användas av arrangörer som ska köra och hämta folk på en station eller liknande men utan att bli inblandad i något på vägen.

Det finns även en OFFruna eller OFFsymbol som ser ut som nedan. Saker som är märkta med denna är privata och får inte rotas genom. Det kan till exempel gälla en påse med insulin till en diabetiker.

Video och bild
Arrangörerna förbehåller sig rätten att spela in videomaterial och ta bilder under lajvet och att använda dessa i samband med Projekt Lazarus.

Trygghet och säkerhet
Vi är många som ska samsas på liten yta. Vårt krav på er är att ni behandlar varandra med respekt OFF Vi vill inte ha förolämpningar som anspelar på OFF-egenskaper som till exempel hårfärg, hudfärg, kön, sexualitet och dylikt. Alla eventuella IN-lajvförolämpningar ska rikta sig mot IN-lajvegenskaper som till exempel alv, barbar, tabarier, magiker eller liknande.

Alla ska kunna känna sig trygga på vårt lajv. Se till att kolla en extra gång OFF om det är en arg, högljudd, tung eller på annat sätt jobbig scen. Var alltid säker på att den du spelar mot har möjlighet att smita därifrån om något känns jobbigt.

Arrangörerna förbehåller sig rätten att avhysa störande personer från området utan möjlighet till ersättning. Även att avstänga personer från framtida evenemang. Detta kan ske om personen på något sätt har utsatt någon annan för något som vi inte kan tolerera, i form av osäkerhet eller otrygghet. Svensk lag gäller även på våra lajv. Vid sidan av detta ger vi även varningar om vi anser att överträdelsen inte är tillräcklig för avstängning. Upprepade varningar leder till avstängning.
Se även vår policy.

Gruppansvarig är ytterst ansvarig för gruppen. Gruppen är ansvarig för vem de väljer till gruppansvarig.

Projekt Lazarus alkoholpolicy
Svensk lag råder på lajvet. Alkoholkonsumtion är tillåtet men den som är berusad så att det stör eller utgör en fara för sig själv eller någon annan omhändertas.

Visa hänsyn och respekt för att det på detta arrangemang finns både barn och djur samt de som finner berusning högst obehagligt. Bjud inte någon som är under 18 på alkohol. Vi förutsätter att alla förstår att inga stridigheter får ske berusad.

Vi kan välja att kasta ut någon som överträder dessa regler.

Kort och gott är vår alkoholpolicy: Frihet under ansvar. Vi hoppas att alla kommer respektera det förtroendet som denna policy innebär

Ingen tält-/husfrid
Det finns ingen tält- eller husfrid på lajvet. Detta innebär att personer kan komma in och till exempel stjäla intrigföremål i ens tält eller hus även mitt i natten.

Stöld
Det är okej att stjäla intrigföremål, papper (ej böcker), IN-lajvmynt, IN-lajvdroger och alkemiska preparat, magiska föremål och saker märkta med en tydlig gul bytesruna – INGENTING ANNAT.

Intrigföremål, papper och mynt återlämnas omedelbart efter lajvet (ej föremål med bytesruna).
Föremål som åker med en deltagare hem är deltagaren skyldig att omgående skicka till ägaren och själv betala portot (gäller ej föremål med bytesruna). Annars måste vi tyvärr stöldanmäla det. Vi vill att fler lajvare i framtiden ska ha nyttja och glädje av våra intrigföremål och därför vill vi ha tillbaks dem.

Bytesruna
Vi uppmuntrar deltagare att ta med saker som ser värdefulla ut (till exempel mässingspokaler, krus, små kistor, låtsasädelstenar, flaskor med mer eller mindre magiska drycker etc.) och måla bytesrunor under dem. Dessa saker får alltså stjälas och får gärna säljas eller bytas under lajvet och behöver inte lämnas tillbaka. Försök få saker i omlopp helt enkelt!

När du stjäl något med bytesruna, dubbelkolla gärna så att det faktiskt är en ordentlig bytesruna målad under/på föremålet. Såhär ser bytesrunan ut:

Mynt och valuta
Lajvet har en egen valuta som kommer att delas ut på plats, men självklart får ni ta med saker som ser värdefulla ut.

Vill ni köpa något på plats av någon handlare eller av någon som säljer mat behöver ni riktiga OFF-pengar med er.

Djur
Djur är ett uppskattat inslag på lajv som höjer stämningen och därför är vi helt för det. Vi får dock be er att höra av er om ni tänker ta med djur så att allt kring det är ordnat.

Djuren, deras säkerhet och andras säkerhet i närheten av dem är ert ansvar när ni har med er dem. Vi vill också att andra deltagare ska lyssna på den som har med sig ett djur om denne ber dem till exempel backa OFF.

Snittning
Detta innebär att du smyger upp bakom en person obemärkt för att skära halsen av denne, lägger ditt boffervapen mot halsen och viskar snitt till personen. Den faller då nedgjord ner till marken nedgjord och med noll KP. För mer information om nedgjord se delen om strid. Snittning kan inte användas i strid.

Tänk också på att en snittning är en representation då det i verkligheten skulle fungera precis lika bra att sticka in en dolk genom ett öga, en armhåla eller slå in den i bakhuvudet.
En exempelfilm finns att hitta här.

Knock
Att slå någon medvetslös utan bestående men är kanske inte lätt i verkligheten, men på film funkar det utmärkt och så även på lajv. Det fungerar så att du tar dig fram till en person, lägger knappen eller änden på ditt vapen mot personens huvud/axel (försiktigt) och säger knock. Detta fungerar inte om de har hjälm. Det kan dock, om situationen passar, även utföras på personer som är medvetna om din närvaro, dock inte i strid. När du blivit knockad så lägger du dig ner och blundar i 5-10 minuter. Inget du hör under den tiden minns du och själva knockningen är antagligen luddig den med.
En exempelfilm finns här.

Eld
Eld får inte hållas utanför i förväg godkända eldstäder och kaminer. Självklart får man ha levande ljus och lyktor under uppsikt. Vid eldande ska alltid en hink vatten finnas bredvid.

Om någon vill uppträda med eld i någon form eller hantera eld på annat “ovanligt” sätt måste ni i förväg kontakta eldansvarig Frida genom att till exempel skicka mail till kontakt@projektlazarus.se och märka mailet med “Eld”.

Skrift
Det “latinska alfabetet” får inte användas på lajvet. Alla som inte valt att lära sig IN-lajvskriftspråken är helt enkelt inte läskunniga.

Om något står med vårt vanliga latinska alfabetet är det antingen meddelande från arr eller annat speltekniskt viktigt (till exempel gift- eller drogkort).

Språk
Vi kommer att ha deltagare som inte pratar svenska. Därför räknas alla språk som olika dialekter av samma språk IN-lajv.

OFF-lajv vill vi att spelspråken ska vara svenska och engelska i första hand men även andra språk får pratas. Förstår ni inte är det IN-lajv för att det helt enkelt är en svår dialekt. Gör ert bästa för att involvera andra spelare om ni märker att de inte pratar svenska – hjälps åt.

Att ta fångar
Att ta någon till fånga innebär att du blir helt ansvarig för att din fånge har en bra lajvupplevelse. Om någon vill bli frisläppt av en OFF-anledning måste du släppa personen direkt. Det är fångens ansvar att själv meddela om detta.

För att fångenskapen ska bli en spännande del av lajvet och inte en långtråkig väntan så måste du som fångvaktare direkt göra något med din fånge. Förslag på vad du som fångvaktare kan göra:

1) Förhandla med deras allierade om en lösensumma
2) Förhöra fången (till exempel good cop/bad cop, tortyr, sanningsmagi eller sanningselixir)
3) Offra deras blod till gudarna
4) Ge dem tillfälle att fly

Om du binder fast någon, använd knutar som fången själv kan lossa på. Som fånge bör du också respektera att det är en del av spelet och bara lossa på knutarna när du är obevakad.

Strid

Allmänt om strid
Strid i vår lajvkampanj kommer att vara tillgänglig och ett tydligt inslag men inte ett huvudtema. Detta innebär att vi inte vill se strider utan anledning och att det mycket väl kan vara dödligt – men det är inte säkert. Mer information om detta längre ner.

Spela ut striden och ge era medspelare plats att spela på träffar de får. Ta inte i allt vad ni orkar.

När ni strider tänk på att ni kan skada motståndaren på riktigt. Slag mot huvud räknas ej och tolereras ej och slag mot känsliga områden ska undvikas så gott det går. Det är inte heller tillåtet att sticka med vapen om inte arrangören godkänt vapnet för detta i inchecken.

Fysisk strid utan vapen är förbjudet, utom i förhand OFF-bestämda och OFF-uppgjorda strider.

Generellt om vapen
Alla vapen ska kontrolleras av en arrangör innan de får användas på lajvet. Tänk på att spela på att de är riktiga vapen med allt vad det innebär – de är farliga, de är tunga och de är absolut inga leksaker.

Närstrid och närstridsvapen
Med mycket beväpnat folk och motsatta åsikter slutar det ibland med blodspillan. Vapnen vi använder är så kallade boffervapen, som är skumgummivapen med en stomme och ett lager latex utanpå. De ska vara så verklighetstrogna som möjligt i sitt utförande. Ett alternativ till den typen av boffervapen är formpressad gummi.

Lämna alla blankvapen hemma, eftersom de förstör boffervapnens illusion!

Vapen får bäras av alla deltagare som har fyllt 13 år när lajvet går av stapeln. Detta är också vår åldersgräns för alla former av stridande roller, samt för att vara i strid under lajvet.

Avståndsvapen
För avståndsvapen, till exempel pilbågar, gäller att de får ha en dragstyrka på max 30 pound och att pilspetsen ska vara vadderad och stoppad inuti med ett mynt eller liknande så att skaftet inte på något sätt kan tränga genom den stoppade spetsen. Ett alternativ är de speciella skumgummispetsar som finns på marknaden. Kontakta arrangörerna om ni behöver mer information.

En pilspets ska vara minst 5 cm i diameter. Detta är för att pilen inte ska kunna träffa någon rakt i ett öga.

Kastvapen ska helt sakna stomme, det vill säga att de ska vara helt mjuka.

Projektiler från pilbågar och armborst får inte pareras med nästridsvapen.

Krutvapen
Krutvapen kommer inte att tillåtas på lajvet. Större kanoner finns dock som belägringsmaskiner i världen.

Strid i mörker
Skytte och avståndsstrid i mörker är förbjudet. Även i närstrid i mörker bör undvikas.

Sköld
Tänk på att vaddera sköldar och att göra dem snygga. Det är inte tillåtet att slåss sköld mot sköld, sköld mot kropp, kropp mot sköld eller kropp mot vapen. Det är inte heller tillåtet att greppa vapen,.

Vi ber er att inte göra gigantiska sköldar. Dessa kommer inte heller släppas igenom kontrollen. Maxstorleken för sköldar är 4000 kvadratcentimeter inklusive vaddering. Även om skölden är mindre eller lika med den storleken förbehåller vi oss rätten att stoppa för stora sköldar. Vi vill helt enkelt inte se stora sköldar.

Beräkning av sköldarea

Stridssystem, KP och Stridsvana
Vi använder ett KP-system för strid där en normal människa har 2 KP, någon med förmågan Stridsträning har 3 KP och någon med både förmågorna Stridsträning och Stridsvana har 4 KP.
Till detta läggs sedan rustning och hur mycket den skyddar är baserat både på material och utseende. Rustning skyddar inte bara där den täcker utan den skyddar jämnt över hela kroppen och du behöver endast hålla reda på hur många träffar du har tagit totalt. Rustningar ger 1 till 3 KP extra där tumregeln är att läder/gambeson ger 1 KP, ringbrynja ger 2 KP och plåt ger 3 KP om den ej är heltäckande, full heltäckande plåt ger 6 KP.

Närstridsvapen och kastvapen gör 1 KP skada per träff. Pilbågar och armborst gör 2 KP skada per träff.

Vid varje träff ska båda parter i striden pausa kort och den träffade ska genom mindre spel markera att den har blivit träffad. Detta gör vi för att vi vill ha längre och snyggare strider.

Blod kan tappas upp IN-lajv för att användas till saker på lajvet. Detta gör ett KP skada per pint.

När du når noll KP är du nedgjord. Vad som sker sedan beror på:

*Om du har blivit nedgjord i en arena kommer du kunna släpa dig själv ut eller släpas ut och där få vård för att efter ungefär tio minuter vara åter vid full vigör och ha alla KP tillbaka.

*Om du har blivit nedgjord utanför någon av de tre centrala ängarna (Marknadsängen, Lägerängen och Hjälteblodsängen) så ligger du ner tills striden är över och släpar dig sedan, efter en lämplig tid, iväg till närmaste helare.

*Om du har blivit nedgjord på någon av de tre centrala ängarna (Marknadsängen, Lägerängen och Hjälteblodsängen) är du dödligt sårad och dör inom fem andetag om du inte blir helad. Att döda en annan karaktär ska inte tas lätt på och arrangörerna kan välja att hela en person ändå.

*Två personer kan alltid välja att hålla en strid till döden. Om den ene ropar “till döden” eller väver in detta i något och pekar på en person och den personen sedan svarar “till döden” så är det en duell med dödlig utgång.

*Man kan också bli avrättad om detta är kollat med arrangörerna. Detta kräver dock en stor officiell scen.

*Gift kan döda dig oavsett var du är.

Vi vill gärna ha strid för alla intresserade men vi vill inte att det ska tvingas på folk som inte är intresserade.Tänk också på att spela på skador du får även om du mirakulöst läker strax därefter. Det ger bra scener och trevligt lajvande.

En kortare informationsfilm finns här. Och ett förtydligande av hur vi vill att det ska se ut här.

Att läka KP
KP läker inte av sig självt. Några sätt att läka KP är genom helande magi, läkande örter, läkande elixir eller vård av en karaktär som har förmågan fältskär.

Döden
Om din karaktär skulle dö ska du ta dig till arrangörerna eller påkalla deras uppmärksamhet så hjälper de dig att skapa en ny roll och att ge dig nya kläder om du inte har en extra uppsättning själv så att du kan komma in i spel och ha roligt snarast möjligt igen.

Naturligtvis vet din nya karaktär inget av det som din gamla visste.

Magi, alkemi och droger

Allmänt om magi
Magi och magiker finns både på lajvet och i världen. Vilka magier som existerar finns det länkade dokumentet, här kommer dock lite generell information om magi.  Rasbonusar behandlas i ett separat dokument. Det finns även ett dokument med exempel på magiteman för den som vill ha inspiration.

Att anmäla sig som en karaktär med magi eller rasbonusar får endast ske innan sista datum för intrig.

Magierna på lajven kommer att vara saker som kan se snyggt ut eller som går att spela på. När magi kastas skall följande komponenter vara uppfyllda:

*Magikerns kraftsymbol ska vara synlig (ett pentagram, stort och väl synligt)

*Magikern ska uttala kraftordet “Arcana” först för att sedan beskriva hur magin fungerar
När detta sker ska alla stå tysta och stilla och lyssna på vad magikern säger.

*Magikern ska rikta sin stav/sitt spö/sin kraftsymbol mot personen magin ska påverka

Allt du behöver hålla koll på som icke-magiker är alltså att när någon säger “Arcana” så stannar du, lyssnar och följer deras instruktioner.

En magiker väljer sina magier vid anmälan av sin karaktär och kan sedan dessa. Mer om dessa magier och hur valet fungerar här.

Magikern får inte vara omsluten av järn eller bära för mycket järn mot kroppen. Detta innebär till exempel att de inte kan bära plåt eller ringbrynja om de vill kasta magi.

Allt kastande av magi tär på magikern. I grunden har magikern en “manapöl” att dra ur men om denna är tom eller om personen helt skulle sakna mana dras istället ett KP för varje magi som kastas. Det är bara “grund-KP” som får användas här och inte eventuella extra KP från rustning.

Manapölen fylls på en gång per natt efter fyra timmars ostörd sömn. Det går också att fylla på mana genom vissa magiska elixir som skapas av alkemister av rätt ingredienser.

Ett alternativt sätt att fylla på mana är genom att helga Månbrunnen, en magisk källa i skogen söder om Uulzvar. Den som helgar källan genom att hälla vatten i den återhämtar all sin mana plus 1 manapoäng extra, det här kan göras max en gång per dygn. Den som helgat Månbrunnen binder dock sitt väsen till den och kan inte längre återhämta mana genom att sova. Den här effekten varar så länge rollen är i närheten av Uulzvar (dvs resten av lajvet).

Ritualer
Ritualer kostar alltid 3 mana för magikern och kräver tid och utrustning för att genomföras. De ska vara minst 5 minuter långa och under ritualen påverkar inga andra magier, som inte är från offret själv eller magiska föremål, offret. Ritualen ska även ha en tydligt avgränsad plats och offret måste befinna sig inom platsen under hela ritualen. Vad det gäller utrustning så är det mycket upp till spelaren att göra det till en häftig scen.

En exempelfilm finns här.

Magiska skriftrullar
Magiska skriftrullar kan vara skrivna på valfritt IN-lajvspråk. De används genom att man läser upp instruktionerna på pappret och sedan dra så många mana som texten anger. Har man ingen manapöl så drar det istället KP.

Efter detta så bränner man dokumentet. Det kan med andra ord bara användas en gång.

En magiker kan även skapa magiska skriftrullar. Det kräver att magikern kan magin som ska vara på pergamentet och det kostar lika många mana som om magikern skulle ha kastat den på någon.
Magikern skriver ner de exakta instruktionerna (så som det ser ut i listan med magier) på pappret och sedan är det färdigt att användas.

Anmäla sig som magiker
Vid val av magikunnighet så kommer du att få välja magier enligt systemet här. Sista datum för intrig är också sista datum att anmäla sig som magiker.

Magiska föremål
Magiska föremål med effekter kommer på lajven att föras in av arrangörerna och som spelare har du möjlighet att till exempel hitta eller vinna dem.

Alla magiska föremål ska vara tydligt märkta med kraftsymbolen (ett pentagram). På lajvet finns personer  som kan identifiera magiska föremål som ni hittar/stjäl och som sedan berättar vad föremålen gör.

Att använda magiska föremål drar ifrån ens manapöl. Har man ingen manapöl så tar det på ens kroppspoäng (KP).

För föremål som endast lyser eller ger annan specialeffekt gäller följande: De som anmäler magiska föremål behöver skicka in foton på föremålen ni ska ha med er. Dessa ska vara inskickade innan sista datum för intrig.

Magiska föremål är godkända först när du har fått ett svarsmail av en arrangör som säger att det är så.

Gifter, örter och droger
För alla gifter och droger finns det små plastkort som motsvarar en dos. Dessa placeras i mat, dryck eller liknande och instruktionerna läses sedan av offret när kortet hittas.

De kan inte undvikas genom att “äta runt” eller liknande. Dock kan du alltid låta någon annan smaka all din mat innan dig, som med medeltidens munskänkar. På vissa kort står det dock att de smakar och dessa kort kan man välja att “spotta ut” och då påverkas man inte.

Korten är i en tydlig färg och laminerade för att tåla vätska. Alla instruktioner samt drogen eller giftets namn finns på kortet. Använda kort lämnas till arangörerna.

Om du inte är Drogkunnig vet du inte vad droger gör om du bara råkar hitta dem. Om du önskar att vara Drogkunnig så ansöks detta om i anmälan. Du får sedan gärna kontakta Arr med vilka droger som kan vara intressanta för just din karaktär och i vilka mängder.

Vilka droger som finns behandlas i ett separat dokument.

Att anmäla sig som en karaktär som är drogkunnig får endast ske innan sista datum för intrig.

Alkemi/Alkemist
Alkemi fungerar som drogsystemet men kan inte smygas i någon då allt smakar mycket och är tydligt i färg. Endast en person med förmågan Alkemist vet vad som ska vara i brygderna och hur man blandar dem.

De alkemiska preparaten behandlas i ett annat dokument.

Att anmäla sig som en karaktär som är alkemist får endast ske innan sista datum för intrig.

Och sist, precis som först: DEN VIKTIGASTE REGELN ÄR ATT HA SKOJ OCH GÖRA DET ROLIGT FÖR ANDRA

One thought on “Regler

  • February 3, 2013 at 23:54
    Permalink

    Hur är reglerna för närkontakt i kampanjen? kan verkligen inehitta något om det.

Comments are closed.